Fascinatie is de sleutel tot kwaliteit

Rens Swart Orgelbouw: kwaliteit door fascinatie voor de techniek English text Nederlandse tekst

Nieuws

Rens Swart Orgelbouw heeft opdracht gekregen om de verzakte frontpijpen van het orgel van de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen (België) te restaureren … lees verder …

Diensten van Rens Swart Orgelbouw

Rens Swart Orgelbouw verleent de volgende diensten:

  • Onderhoud van pijporgels in Nederland en België, in het bijzonder aan technisch complexe instrumenten met pneumatische of elektropneumatische tractuur.
  • Stemmen van orgels of stemmen van alleen tongwerken.
  • Probleemoplossen orgels, met name aan elektropneumatische tracturen.
  • Ombouw naar digitale tractuur (alles door 1 in plaats van door 200 kabeltjes), installatie van elektronische setzers en MIDI.
  • Verplaatsing en demontage van orgels (en … sloop als het echt niet anders kan).
  • Technisch en/of historisch onderzoek van orgels.
  • Gedegen, goed leesbare en mooi geïllustreerde rapportages over orgels.
  • Advies over (groot) onderhoud of restauratie van orgels.
  • Advies over verplaatsing of herbestemming van orgels, bijvoorbeeld bij sluiting van een kerk.

Rens Swart Orgelbouw

In 2011 richtte ik het bedrijf Rens Swart Orgelbouw op. Onder deze paraplu worden in Nederland en Vlaanderen activiteiten ontplooid op het gebied van orgelbouw en orgeladvies, gebaseerd op meer dan 35 jaar ervaring als organist en een diepgaande technische en historische kennis van orgels.

Mijn grootste belangstelling gaat uit naar orgels die gebouwd zijn in de periode tussen grosso modo 1880 en 1960. Deze orgels fascineren mij, zowel vanwege hun technische aanleg en complexiteit (ze zijn in het algemeen elektropneumatisch), als vanwege hun artistieke zeggingskracht. Vele orgelliefhebbers, adviseurs en orgelbouwers beschouwen dit type orgel (al dan niet in hun hart) altijd nog als tweederangs: niet artistiek verantwoord, niet muzikaal, niet ambachtelijk, oninteressant, onbetrouwbaar, storingsgevoelig en fabrieksmatig. Die oordelen schoffel ik gaarne onderuit. Niet alleen behoort dit type orgel tot de geschiedenis van zowel de orgelcultuur als de kerkelijke cultuur en zijn er generaties organisten mee vertrouwd, de meeste instrumenten zijn tot stand gekomen als gevolg van een artistieke visie, ze zijn doordacht opgebouwd en met aandacht gemaakt. Tot ver in 2017 stond op de website van de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland: "het werk van de Nederlandse orgelbouwer is het bouwen en onderhouden van het mechanische orgel." Pardon?! Het is voor organisten en kerkbesturen heel goed om te weten dat een orgelbouwer uw orgel minderwaardig acht. Laat hem er dan niet aan prutsen!

Mijn motto luidt: fascinatie is de sleutel tot kwaliteit. Ik werk aan deze orgels omdat ze me fascineren en daardoor, en doordat ik een ruim technisch inzicht heb, is kwaliteit haast gewaarborgd.

Ik werk aan het onderhoud van verscheidene orgels en geef advies. Voorts doe ik onderzoek naar de technische staat en historische ontwikkeling van verschillende orgels, resulterend in hetzelfde soort diepgaande rapportages dat u gewend bent van Swartvast. Soms is de sluiting van een kerk de aanleiding.

Feitelijk bouw ik geen orgels, maar het vak heet nu eenmaal 'orgelbouw' dus heb ik mijn bedrijf Rens Swart Orgelbouw genoemd. Een bevriend adviseur suggereerde dat 'Rens Swart Orgeltechniek' misschien beter op zijn plaats is en dat is nog niet zo'n gek idee.

Kijk eens rond op deze website. En neem contact op!

mei en december 2016, februari 2018

De uitdagende techniek van een elektropneumatische speeltafel

De speeltafel van dit grote driemanuaals orgel bevat fascinerende techniek, een uitdaging om eraan te werken.

Een balgjeslade van binnen

Een van de verschijningsvormen van de registercancellade is de zogenaamde balgjeslade, zoals gebouwd door Jos Stevens. Als je goed begrijpt hoe deze windlade precies werkt, kun je eventuele storingen opsporen.

Rens is bij Jos Stevens bezig met het intoneren van een Voix Humaine tongwerk

Bij Jos Stevens ben ik bezig met het schoonmaken en vooral intoneren van het kortbekerige tongwerk Voix Humaine. Goeie oren maar vooral fysisch inzicht en een soort wetenschappelijke neiging je af te vragen wat waardoor komt maken het een stuk makkelijker.

Een van de rapporten van Rens Swart Orgelbouw

Een van de rapporten van Rens Swart Orgelbouw.

De conventionele elektrische schakelingen in dit elektropneumatische orgel zijn vervangen door digitale elektronica

De conventionele elektrische schakelingen in dit elektropneumatische orgel zijn vervangen door digitale elektronica (niet door mij overigens). Het is handig om te begrijpen hoe dit werkt.

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart